ΕΤΑΙΡΙΑ

Επωνυμία:«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΛΛΑΣ ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία», με διακριτικό τίτλο «bau’s P.C»

Κεφάλαιο: 5.000 Ευρώ

Εδρα: Δήμος Θεσσαλονίκης, οδός Ναβαρίνο 05 & Βύρωνος

Αριθμός ΓΕΜΗ:130853206000

Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εταίρων:

  • Ρουμελιώτης Φίλιππος του Σοφοκλή, κάτοικος Μυτιλήνης, επί οδού άνευ ονομασίας
  • Μπόλλας Ευάγγελος του Βασιλείου, κάτοικος Λάκκας Γιαννιτσών, επί οδού άνευ ονομασίας

Κατηγορία εισφορών καθενός εταίρου

  • Ρουμελιώτης Φίλιππος, 2.000 εταιρικά μερίδια αξίας ενός ευρώ το καθένα, κεφαλαιακή εισφορά μόνο.
  • Μπόλλας Ευάγγελος, 3.000 εταιρικά μερίδια αξίας ενός ευρώ το καθένα, κεφαλαιακή εισφορά μόνο.

Διαχειριστής:

  • Ρουμελιώτης Φίλιππος του Σοφοκλή, κάτοικος Μυτιλήνης, επί οδού άνευ ονομασίας
  • Μπόλλας Ευάγγελος του Βασιλείου, κάτοικος Λάκκας Γιαννιτσών, επί οδού άνευ ονομασίας